Powyżej skrzyżowania ulicy Krupówki i Alei 3-go Maja, stoi na kamiennym postumencie, odlana w brązie, dwumetrowa figura hrabiego Władysława Zamoyskiego. Pomnik autorstwa Michała Gąsienicy Szostaka został uroczyście odsłonięty 11 listopada 2003 r. Urodzony i wychowany w Wielkopolsce, wykształcony we Francji – dla miasta Zakopane zasłużony jest w szczególny sposób. Zamoyski w 1889 r. kupił dużą część terenu zarówno w Tatrach, jak i na Podhalu. Wspierał miejscową działalność

społeczną, przyczynił się do uruchomienia linii kolejowej Chabówka–Zakopane. Dzięki jego determinacji w 1902 r. zakończył się wieloletni spór o Morskie Oko w Tatrach, które rozjemczy sąd w Grazu uznał za leżące w obrębie własności hrabiego. Zamoyski był również członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego i wraz ze Stanisławem Witkiewiczem uznany został pierwszym, honorowym obywatelem Zakopanego.

 

 

                     

 

   Projekt dofinansowano ze środków:

 

         Urząd Miasta Zakopane       Fundacja Zakłady Kurnickie