Przed Urzędem Miasta mieszczącym się przy ul. Kościuszki 13 stoi, odsłonięty 11 listopada 2006 r., pomnik dra Andrzeja Chramca autorstwa artysty rzeźbiarza Tomasza Rossa. Dr Andrzej Chramiec (1859 – 1939) był pierwszym góralem zakopiańskim, który ukończył wyższe studia – na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po studiach wrócił w rodzinne strony i otworzył własną praktykę lekarską, a następnie zakład wodoleczniczy z pensjonatem. Miał siedmioro dzieci.

 

Był człowiekiem aktywnie udzielającym się w życiu społecznym Zakopanego.  W latach 1886–1906 zajmował stanowisko radnego gminy, a następnie 1902–1906 – wójta. Wspierał starania Władysława hr. Zamoyskiego dotyczące budowy wodociągów oraz doprowadzenia linii kolejowej do Zakopanego. Za jego kadencji zorganizowano straż pożarna, a także wytyczono kilka nowych ulic. Przekonywał górali do budowy kominów w kurnych chałupach podhalańskich. W jego czasach reklamowano Zakopane jako miejscowość turystyczno-uzdrowiskową.

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

   Projekt dofinansowano ze środków:

 

         Urząd Miasta Zakopane       Fundacja Zakłady Kurnickie