W miejscu dzisiejszego przejścia podziemnego na rogu ulic Krupówki i Kościuszki, stał do 1940 r. budynek zakupiony przez Zamoyskiego, w którym miało swoją siedzibę „Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej” oraz znajdowała się tzw. „Herbaciarnia Zamoyskiego”. Historia obiektu nie jest znana, ale na podstawie nr

konskrypcyjnego „456” można stwierdzić, że budynek został wybudowany ok. 1890 r. przez Józefa Pęksę. Do ok. 1910 r. mieściła się tu „Restauracya [!] i cukiernia” Julii Kościesz, co potwierdzają archiwalne zdjęcia. Budynek zakupił Władysław hr. Zamoyskiego, który urządził tu wspomnianą „Herbaciarnię”, a także udostępnił lokal na siedzibę „Stowarzyszenia Katolickiego”. Budynek funkcjonował także w okresie międzywojennym. W 1940 r. został rozebrany przez Niemców podczas tzw. akcji porządkowej („Ordnungsaktion”).

 

                     

 

   Projekt dofinansowano ze środków:

 

         Urząd Miasta Zakopane       Fundacja Zakłady Kurnickie