Historia budynku jest mało znana. Po nr konskrypcyjnym „1143” można stwierdzić, że został on wzniesiony ok. 1905 r. Przez Zamoyskiego został prawdopodobnie zakupiony ok. 1911 r., po wzniesieniu „Bazaru Polskiego” i podobnie jak w nim, umieszono tu filię Spółki Handolwej [patrz: Bazar Polski, ul. Krupówki 41 oraz Spółka Handlowa, ul. Kościeliska 2d].

 

 

                     

 

   Projekt dofinansowano ze środków:

 

         Urząd Miasta Zakopane       Fundacja Zakłady Kurnickie