Historia „Adasiówki” związana jest ze wzrostem zainteresowania gości zdrowotnymi walorami klimatu tatrzańskiego, zwłaszcza dzięki działalności dra Tytusa Chałubińskiego. Właśnie dla zdrowia syna Adama, owdowiała hr. Róża z Potockich Krasińska, synowa Zygmunta Krasińskiego, osiedliła się wraz z trojgiem dzieci na jedenaście lat w Zakopanem. W związku z tym zakupiła od Gustawa Fingera, nadleśniczego dóbr zakopiańskich, murowany domek, do którego rozbudowała w 1880 r. o piętrową drewnianą willę o charakterze rezydencji. Była pierwszą kuracjuszką, która wraz z dziećmi spędziła zimę pod Tatrami.

Rok później miała też już podwaliny pierwszej podhalańskiej kolekcji etnograficznej. Wraz z Magdaleną Butowt-Andrzejkowiczówną zainteresowały w 1885 r. podhalańską ornamentyką Franciszka Neužila, dyrektora Szkoły Snycerskiej, który wprowadził ją do dekoracji mebli w tzw. stylu zakopiańskim, poprzedzającym nurt Witkiewiczowski.

„Adasiówka” była w latach 80. XIX w. swoistym salonem intelektualno-artystycznym w Zakopanem. Tu m.in. koncertował w 1884 r. młody Ignacy Paderewski, tu bywali artyści, uczeni i politycy odwiedzający wieś pod Giewontem. Tu, po zakupieniu dóbr zakopiańskich, zamieszkał w latach 1889‑1891 Władysław hr. Zamoyski wraz z matką Marią i siostrą Jadwigą. Tu miał swoją pierwszą zakopiańską siedzibę „Żeński Zakład Wychowawczy hr. jenerałowej Zamoyskiej”. Po ukończeniu prac budowlanych w Kuźnicach Szkoła Domowej Pracy Kobiet została w połowie lipca 1891 r. przeniesiona do nowej siedziby.

Dalsze dzieje budynku związane są początkowo z zakopiańskim lecznictwem, kiedy to po zakupieniu w 1896 r. Antonina Majewsk i dr Bronisław Chwistek urządzili tu zakład dla nerwowo chorych. Po czternastu latach, 23 lutego 1910 r. „Adasiówką” zakupiło Towarzystwo Kapłanów Katolickich i urządziło tu Dom Zdrowia dla Księży, zmieniając nazwę na „Księżówka”. W latach 1913‑1914 wybudowano po zachodniej stronie drewnianej willi budynek murowany wg projektu Eugeniusza Wesołowskiego. Kolejna rozbudowa miała miejsce w latach 1983‑ 2003, kiedy powstało duże murowane skrzydło wg projektu Danuty Kopkowicz i Zbigniewa Śliwińskiego. W 1997 r., przebywający w Polsce z wizytą apostolską Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedził „Księżówkę” i spędził tu kilka dni. Specjalnie dla niego został przygotowany apartament na I piętrze oraz dobudowano windę. W 2010 r. przeprowadzono remont i modernizację obiektu podczas którego ocieplono ściany, wymieniono okna i drzwi, zmodernizowano pokoje oraz system ogrzewania, a także gruntownie przebudowano kaplicę.

 

 

                     

 

   Projekt dofinansowano ze środków:

 

         Urząd Miasta Zakopane       Fundacja Zakłady Kurnickie